Wyjście
Kontakt
Ukończono 0%
* 1. Jak ocenia Pani/Pan poszczególne aspekty spotkania w skali od 1(niezadowolenie) do 5 (bardzo dobrze)?
12345
poziom merytoryczny
program spotkania
szkolenia praktyczne
* 2. Jak ocenia Pan/Pani poszczególne wykłady?
1 - zły2 - przeciętny3 - dobry4 - świetny
Odleżyny u pacjentów w starszym wieku - punkt widzenia geriatry
Co powinniśmy wiedzieć na temat biofilmu w ranach przewlekłych
Interwencja żywieniowa
Czy jesteśmy gotowi na leczenie chorych z ZSC
Kompresjoterapia
Diagnostyka w owrzodzeniu goleni
Najczęściej spotykane problemy w leczeniu owrzodzeń
Zastosowanie opatrunków specjalistycznych
* 3. Jak ocenia Pani/Pan szkolenie ze sztuki prezentacji?
Niepotrzebne
Może być
Dobre, przyda mi się
Dużo się nauczyłam/nauczyłem
* 4. Jak ocenia Pani/Pan szkolenie praktyczne ze stopy cukrzycowej?
Nieprzydatne
Może być
Przydatne
Bardzo dobre
5. Czego zabrakło w szkoleniu ze stopy cukrzycowej, co należy poprawić, zmienić?
* 6. Jak ocenia Pan/Pani szkolenie praktyczne z owrzodzenia goleni?
Nieprzydatne
Może być
Przydatne
Świetne, dużo się nauczyłam/nauczyłem
7. Czego zabrakło w szkoleniu z owrzodzenia goleni? Co należałoby poprawić, zmienić?
8. Jakich tematów zabrakło podczas spotkania? Jakiemu zagadnieniu powinno być poświęcone więcej czasu?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .